Nieuws
Terug

dec 2018:

Afronden project Klimaat robuust Drentsche Aa (Ws H & A)
Opdrachtverlening Interreg VB project Topsoil; Scenario’s drainage Drentsche Aa (icm SWECO)

mrt 2018:

Inpassing REGIS-v2.2 in het Simgro-model van de Drentsche Aa (icm SWECO)

dec 2016:

Advies uitbrengen wateroverlast juni 2016 voor verschillende agrariers en boomkwekers

aug 2016:

Uitvoeren projecten in de Drentsche Aa (apr '16 - voorjaar '17)

mrt. 2016:

Evaluatie EU LIFE projectvoorstellen (okt '14 - mar '16)

20 sept. 2014:

Verschillende projecten uitgevoerd in Nederland en daarbuiten.

mrt 2014:

Bezoek aan Stellenbosch Universiteit om artikel te schrijven (Alterra / Querner Consult).

dec. 2013:

Waar komt nu eigenlijk de naam Querner vandaan en wat betekent het:  Lees er hier meer over
Dat de naam al zo oud is, had ik nooit gedacht.

nov. 2013:

Per 25 november 2013 is het bedrijf Querner Consult ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.