Nieuws
Terug

   apr 2021:

Onderzoek naar de effecten van uitbreiding industriele winning in Coevorden m.b.v. het Simgro-model

2020 en 2021:

   Inpassing Peelo SkyTem in het Simgro-model van de Drentse Aa en beregeningsscenario's voor het jaar 2019 (icm SWECO)

   Uitvoeren project Optimalisatie Peelo SkyTem in het Simgro-model van de Drentsche Aa (icm SWECO)

   Artikel afgerond: A scenario analysis of climate change and adaptation measures in the Drentsche Aa catchment, to inform Dutch policy

     in The Netherlands (ingediend bij Water Resources Management)

    jan. 2020:

   Afronding rapportage m.b.t. buisdrainage en bufferzones rond N2000 gebieden in stroomgebied Drentsche Aa:

Querner Consult en SWECO (2020)

   Waar komt nu eigenlijk de naam Querner vandaan en wat betekent het:  Lees er hier meer over

   Dat de naam al zo oud is, had ik nooit gedacht.

dec 2018:

Afronden project Klimaat robuust Drentsche Aa (Ws H & A)
Opdrachtverlening Interreg VB project Topsoil; Scenario’s drainage Drentsche Aa (icm SWECO)

mrt 2018:

Inpassing REGIS-v2.2 in het Simgro-model van de Drentsche Aa (icm SWECO)

dec 2016:

Advies uitbrengen wateroverlast juni 2016 voor verschillende agrariers en boomkwekers

aug 2016:

Uitvoeren projecten in de Drentsche Aa (apr '16 - voorjaar '17)

mrt. 2016:

Evaluatie EU LIFE projectvoorstellen (okt '14 - mar '16)

20 sept. 2014:

Verschillende projecten uitgevoerd in Nederland en daarbuiten.

mrt 2014:

Bezoek aan Stellenbosch Universiteit om artikel te schrijven (Alterra / Querner Consult).